Rysunek zastępczy

REGULAMIN
KONKURSU Z PRZYRODY
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYDONICY

I. ORGANIZATORZY
Zespół Szkół w Przydonicy.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

II. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody najbliższej okolicy, uwrażliwianie na jego walory oraz zachęcanie uczniów do głębszego poznania okolic.

III. ZAKRES WYMAGAŃ
Materiał obejmuje treści dotyczące fauny i flory jeziora Rożnowskiego i okolic zawarte w przewodnikach turystycznych, informatorach, książkach i innych dostępnych źródłach (internet).

IV. UDZIAŁ
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas V- VI, którzy zapoznali się z proponowanymi przez nauczyciela materiałami.

V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z jednego etapu trwającego 45 minut i zawierał będzie test z zakresu obowiązującego materiału.
2. Zakres materiału obowiązujący w konkursie zostanie przedstawiony razem z regulaminem do 20 maja 2010.
3. Organizator konkursu pełni również obowiązki głównej komisji, której przewodniczącą jest pani mgr Renata Nosal.
4. Na podstawie testu pisemnego zostaną wybrani zwycięzcy, którzy zdobędą nagrody.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie się kandydata do konkursu do dnia 25 maja do organizatora.

Informacji udziela:
mgr Renata Nosal – nauczyciel przyrody

Proponowana lektura:  ”PRZYRODA JEZIORA ROŻNOWSKIEGO I OKOLIC” Andrzeja Żabczyńskiego.

powrót

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 38623
dzisiaj: 78
on-line: 1
strona istnieje: 5308 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone