Rysunek zastępczy

REGULAMIN
KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYDONICY

I. ORGANIZATORZY
Zespół Szkół w Przydonicy.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

II. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie uzdolnień uczniów, zachęcanie do współzawodnictwa oraz rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą i cywilizacją krajów obszaru anglojęzycznego.

III. ZAKRES WYMAGAŃ
Materiał obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

IV. UDZIAŁ
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas IV- VI oraz gimnazjum I- III, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczno – leksykalny, posiadają bogaty zasób słownictwa, umożliwiający im sprawne wypowiedzi na tematy z życia codziennego.

V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z jednego etapu trwającego 1,5 godziny i zawierał będzie pisemny test gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego.
Część ta poszerzona będzie o pytania z zakresu kultury i cywilizacji oraz dodatkowe zagadnienia z gramatyki języka angielskiego.
2. Zakres materiału obowiązujący w konkursie zostanie przedstawiony razem z regulaminem do 11 maja 2010.
3. Organizator konkursu pełni również obowiązki głównej komisji, której przewodniczącą jest Pani Kantor Renata.
4. Na podstawie testu pisemnego zostaną wybrani zwycięzcy, którzy zdobędą nagrody.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie się kandydata do konkursu do dnia 18 maja do organizatora.

Informacji udziela:
Kantor Renata – nauczyciel języka angielskiego

ZAKRES WYMAGAŃ

KL. IV SP

KL. V SP

KL. VI SP

KL. I GM

KL II GM

KL. III GM

powrót

http://www.zsprzydonica.ayz.pl/?page_id=1168

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 24921
dzisiaj: 29
on-line: 1
strona istnieje: 5193 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone