Rysunek zastępczy

W roku szkolnym 1959/60 uczęszczało do szkoły 248 dzieci na 254 zapisanych. Obowiązki Kierownika szkoły obejmuje p. Kula Tadeusz. W tym roku szkolnym zakupiono pomoce naukowe, w tym najważniejsze to radioodbiornik i rzutnik z 6-cioma kompletami filmów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbywało się przy współudziale prawie wszystkich rodziców.

Rok szkolny 1960/61 to okres budowy nowej szkoły. Dzieci uczą się w starej szkole i wynajmowanych salach. W okresie zimy dzieciom dokuczało zimno i ciasnota, ale z dumą i radością patrzyły na rosnące mury nowej szkoły, pomagając wielokrotnie przy budowie.

Rok szkolny 1961/62 jest bardzo ważnym rokiem dla młodzieży szkolnej i całej Przydonicy. Wszyscy przygotowują się do oddania nowej szkoły i czekają na dzień w którym będą mogli się przeprowadzić do nowej szkoły. Po kilku dniach od uroczystości oddania szkoły, która odbyła się 1 maja 1962 r. Grono Nauczycielskie przeprowadziło młodzież szkolną do nowej szkoły.

————————————————————————————-

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY

W miesiącu lutym 1950 r. rozpoczęto starania o kupno gruntu pod budowę nowej szkoły.

Dnia 27 stycznia 1957 r. na walnym zebraniu rodziców został wybrany Komitet Budowy Szkoły a Przewodniczącym został p. Ignacy Górczyk. Dnia 19 marca 1957 r. rozpoczęto zwozić materiał na budowę nowej szkoły.

Początkowo szkoła miała stanąć w obrębie działki szkolnej przed budynkiem starej szkoły, nie uzyskano zgody na budowę ze względu na bliskość cmentarza i zabytkowego kościoła.

Miejsce na budowę szkoły wyznaczono za rzeką między Franciszkiem Rośkiem a Ziębą.

W miesiącu wrześniu 1960 r. przystąpiono do wykopywania fundamentów. Po wykopaniu fundamentów budowy nie rozpoczęto z powodu braku betoniarki. Dopiero 17 października przywieziono betoniarkę i prace ruszyły.

W dniu 6 listopada 1960 r. odbyła się uroczystość z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod szkołę 1000-lecia. Do 10 grudnia stają szkielety murów szkoły od fundamentu do pierwszego piętra. Budowa szkoły trwa. Na dzień 10 czerwca 1961 r. było piętro w całości wybudowane, kilka pomieszczeń na parterze i był gotowy dach oraz instalacja elektryczna w całości wykonana. Prace przy budowie szkoły idą opieszale, ale trwają przygotowania do oddania szkoły.

Decyzją KOS Krakowskiego w dniu 21 marca 1962 r. szkoła otrzymała nazwę „ Szkoła Podstawowa im. Janka Krasickiego w Przydonicy”, nazwa ta entuzjastycznie została przyjęta przez młodzież szkolną.

W dniu 30 marca 1962 r. komisja z Nowego Sącza dokonała odbioru technicznego szkoły.

Dnia 1 maja 1962 r. o godz.1300 odbyła się uroczystość oddania szkoły pomnika 100-lecia. Uroczystość rozpoczęła się przemówienia przedstawicieli władz. Po przemówieniach zostały wręczone klucze szkolne Inspektorowi Szkolnemu i młodzież szkolna wręczyła władzom bukiety kwiatów jako wyrazy wdzięczności i radości. Z kolei nastąpiło przecięcie wstęgi i zwiedzanie szkoły przez uczestników uroczystości. Goście i wszyscy uczestnicy uroczystości oglądnęli występy artystyczne przygotowane przez młodzież szkolną.

Strony: 1 2 3 4 5

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 5880
dzisiaj: 15
on-line: 2
strona istnieje: 4928 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone