Rysunek zastępczy

Rok szkolny 1947/48 brak informacji.

W roku szkolnym 1948/49 praca nauczyciel była bardzo trudna. Ludność tutejsza nie doceniała znaczenia nauki i niechętnie posyłała dzieci do szkoły. Nauczyciele wkładali bardzo dużo pracy, aby odpowiednim uświadamianiem zmienić ten mylny pogląd na szkołę i w końcu roku szkolnego zauważono poprawę. Początkiem miesiąca listopada dokończono przybudowę drewutni na opał szkolny. Dnia 30 maja 1949 r. Inspektor Szkolny przydzielił bezpłatnie 20 ławek 2 – osobowych dzięki czemu umeblowano jedną salę lekcyjną.

Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto uroczyście 1 września pod hasłem dnia radości. Dnia 11 września młodzież szkolna brała czynny udział w dożynkach gminnych. Kino objazdowe cztery razy w roku wyświetlało film dla młodzieży. Z końcem roku szkolnego 6-ciu uczniów zdało egzamin wstępny do szkoły średniej.

1950/51 brak informacji.

1951/52 brak informacji.

W roku szkolnym 1952/53 od 1 września 1952 r. Kierownikiem szkoły jest p. Marian Korona a zastępcą p. Józefa Korona. Oprócz tego pracuje trzech nauczycieli. W tym roku szkolnym została całkowicie ogrodzona parcela szkolna sposobem gospodarczym.

Praca w roku szkolnym 1953/54 jest bardzo ciężka, szkoła jest stara i za mała w stosunku do ilości dzieci, dlatego wynajmuje się sale szkolne na wsi. Za upowszechnianie czytelnictwa szkoła dwukrotnie otrzymuje dyplom uznania (22 września 1953 r. i 5 kwietnia 1954 r.) W czasie wakacji pięcioro dzieci, które wykazały najlepsze postępy w nauce wraz z kierownikiem wzięło udział w wycieczce do Krakowa, Nowej Huty i Wieliczki.

W roku szkolnym 1954/55 szkoła tutejsza liczyła 200 uczniów. Początkowo uczyło czterech nauczycieli, dopiero od dnia 7 marca 1955 r. do pracy zgłosił się kolejny nauczyciel. Dnia 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1955/56 rozpoczęto uroczyście 1 września przy udziale rodziców, 216 uczniów oraz czterech nauczycieli. Od 1 listopada pracuje już pięciu nauczycieli i nauka odbywa się normalnie. Dnia 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W roku szkolnym 1956/57 uroczyste rozpoczęcie odbyło się 3 września 1956 r. W czasie wakacji budynek szkolny został odnowiony, pomalowane zostały wszystkie okna i drzwi oraz zrobiono płot. Ogółem w szkole jest 217 uczniów. W szkole działa Szkolne Koło PCK. Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1957/58 uroczyście rozpoczął się 2 września 1957 r. Szkoła liczyła 222 uczniów i pięciu nauczycieli. Nauka przebiegała normalnie a uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 21 czerwca 1958 r.

W roku szkolnym 1958/59 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 września. Szkoła liczyła 241 uczniów i sześciu nauczycieli.

Strony: 1 2 3 4 5

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 1665
dzisiaj: 19
on-line: 1
strona istnieje: 4857 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone