Rysunek zastępczy

Hourglass_2149HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

W Przydonicy nie było szkoły,  uczono jednak dzieci, które żadnej korzyści z nauki nie miały. Nauczyciele uczyli jedynie w zimie w  domach prywatnych u pierwszego lepszego gospodarza, pokazywali znaki liter na elementach jedynie dzieciom rodziców zamożnych.

Dopiero 5 lutego 1882 r. za czasów W. P. Ludwika Mateckiego ówczesnego M. Inspektora Szkół Okręgu Nowosądeckiego została zorganizowana szkoła etatowa w Przydonicy. Rozpoczęto budowę budynku szkoły w pobliżu kościoła na ogrodzie p. Stanisława Fedko kosztem gminy i popartymi dobroczynnymi datkami wszystkich właścicieli ziemskich z Jasiennej, Podola, Górowej i Glinika. Plac pod budowę szkoły wielkości 1/4 morga dał p. Stanisław Fedko jako darowiznę i był zwolniony ze składek na budowę szkoły.

31 sierpnia 1886 r. obowiązki nauczyciela objął p. Paweł Malik, który jeszcze parę miesięcy musiał przeznaczyć na wykończenie sali szkolnej jak i też sprzętu szkolnego. Po trzech letniej pracy p. Paweł Malik w roku 1889 zostaje przeniesiony do innej szkoły.

Dnia 1 kwietnia 1890 r. obowiązki nauczycielki objęła p. Walerja Kirsznerowa, która zastała budynek szkolny zniszczony, jeszcze nie wykończony i musiała zająć się wykończeniem. Dopiero w 1893 r., kiedy przewodniczącym Rady Szkoły został p. Edward Kalarus budynek szkolny został dokończony, zakupiony został dzwonek szkolny i napis na szkołę.

Kiedy w 1914 r. wybuchła wojna nauczycielka p. Walerja Kirsznerowa,  w listopadzie była zmuszona opuścić szkołę. W grudniu wojska austriackie zakwaterowały się w całym budynku szkolnym, niszcząc budynek.

W kwietniu 1915 r. przed ofensywą gorlicką przejeżdżając przez Przydonicę wojska pruskiej kawalerii zatrzymały się na wypoczynek, kwaterując się razem z końmi w klasie.

W maju 1915 r. nauczycielka p. Walerja Kirsznerowa rozpoczęła naukę  i prowadziła ją do czasu choroby. Budynek szkolny po przejściu wojsk był zniszczony, nie było nawet dzwonka szkolnego, bo Austriacy go zarekwirowali.

W marcu 1919 roku p. Walerja Kirsznerowa z powodu złego stanu zdrowia otrzymała urlop a obowiązki nauczycielki objęła p. Janina Radwańska, która uczyła dzieci do września 1923 roku.

W listopadzie 1923 r. po dwóch miesiącach pracy nauczycielki p. Ludwiki Szewczykównej, jej miejsce zajmuje p. Marja Siomkajłowa.

Dnia 23 listopada 1923 r. odnośnie do rozporządzenia Kuratorium, Rada Szkolna Powiatowa w Nowym Sączu mianowała z dniem 9 września 1924 r. na kierowniczkę szkoły p. Józefę Kaczorową, a Marja Siomkajłowa została jako druga nauczycielka. Odtąd szkoła jest szkołą 2 klasową, jedna nauczycielka prowadzi młodzież młodszą a druga starszą. Aby w szkole była druga sala lekcyjna kierowniczka odstąpiła swój duży pokój na klasę.

W 1927 r. do szkoły zaczęło uczęszczać dużo dzieci, dlatego na prośbę Kierownictwa szkoły Rada Szkolna Powiatowa mianowała 15 września p. Wandę Kotarbiankę jako trzecia nauczycielkę i odtąd szkoła w Przydonicy jest szkołą 3 klasową. Ponownie mieszkanie Kierowniczki zostało zmniejszone przez wynajem drugiego pokoju na salę lekcyjną. Grono wraz ze starszą młodzieżą przygotowywało przedstawienia, a dochód przeznacza na zakup książek do biblioteczki szkolnej. W szkole starano się obchodzić wszystkie ważniejsze święta narodowe uroczyście ( 11 listopada, 3 Maja )

W roku szkolnym 1929/30 w skład Grona Nauczycielskiego wchodzili: nauczycielka p. o. kierownika p. Marja Durbasówna, p. Wanda Kotarbianka i p. Wiktor Walczyński. Grono wraz z młodzieżą przygotowuje przedstawienia jak w poprzednich latach a dochody przeznacza na zakup książek do biblioteki.

Strony: 1 2 3 4 5

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 5146
dzisiaj: 22
on-line: 1
strona istnieje: 4918 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone