Rysunek zastępczy
17:19 - 25 Listopad 2015 | Napisał: MGOROWSKA

z10445432Q,Telefony-komorkowe

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu EKO SZKOŁY, w ramach którego prowadzona jest akcja zbiórki zużytych telefonów komórkowych. Celem akcji jest uświadomienie uczniom skutków nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawienia możliwości jej ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania.

Akcja pomaga zrozumieć uczniom, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją. Przystępując do akcji nasza szkoła ma możliwość otrzymania korzyści w  kilku wymiarach: ekonomicznym – w postaci nagród dla szkół, ekologicznym – pozwalającym poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjnym – mającym na celu podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej
w dziedzinie ekologii.

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 24922
dzisiaj: 30
on-line: 1
strona istnieje: 5193 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone