Rysunek zastępczy
21:32 - 11 Marzec 2015 | Napisał: redakcja

Drodzy uczniowie!

Czas zastanowić się czy jesteście w stanie powalczyć o miano “Ucznia na medal 2015″. Rusza bowiem druga edycja konkursu, który w zeszłym roku cieszył się ogromnym powodzeniem. Zapoznajcie się z regulaminem, który znajdziecie poniżej i zróbcie co w Waszej mocy, żeby zmierzyć się z najlepszymi w czerwcowym finale. Chyba pamiętacie, jak wspaniałe nagrody odebrali zeszłoroczni “medaliści”?

REGULAMIN KONKURSU „UCZEŃ NA MEDAL”

Cel główny:

 • motywowanie uczniów do przestrzegania obowiązków uczniowskich i korzystania
  z praw ucznia.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności wykraczającej poza zajęcia edukacyjne,
 • zachęcanie uczniów do aktywności na lekcji,

motywowanie uczniów do systematycznej pracy w domu,

 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w konkursach oraz zawodach sportowych,
 • wypracowanie wśród uczniów zasad odpowiedniego zachowania się: dbanie
  o bezpieczeństwo swoje i innych, dbanie o piękno mowy ojczystej,
 • wypracowanie wśród uczniów postaw koleżeńskich i dbałość o estetykę otoczenia.

Zasady konkursu dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej:

 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń.
 2. Konkurs będzie trwał  przez całe drugie półrocze.
 3. Wychowawcy nominują uczniów, którzy:

ü  osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,

ü   systematycznie przebierają obuwie i noszą fartuchy szkolne,

ü  rzetelnie wypełniają obowiązki uczniowskie,

ü  wykazują się postawą godną naśladowania,

ü  chętnie uczestniczą w uroczystościach oraz zawodach szkolnych i pozaszkolnych,

ü  aktywnie uczestniczą w zbieraniu makulatury, zużytych baterii i plastikowych nakrętek,

ü  aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych,

 1. Nominowani uczniowie przystąpią do testu wiedzy „z życia szkoły” , który wyłoni zwycięzców.

Zasady konkursu dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum:

 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń.
 2. Konkurs będzie trwał  przez całe drugie półrocze.
 3. W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka w formie testu wiedzy „z życia szkoły”.
 4. Laureatami konkursu mogą zostać uczniowie:

ü  ze średnią ocen minimum – 4.0,

ü  systematycznie przebierający obuwie i noszący fartuchy szkolne,

ü  rzetelnie wypełniający obowiązki uczniowskie,

ü  wykazujący się postawą godną naśladowania,

ü  nieposiadający negatywnych uwag,

ü  posiadający przynajmniej 5 pozytywnych uwag, między innymi za:

- udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

- udział w konkursach i zawodach sportowych na różnym szczeblu,

- pracę na rzecz klasy i szkoły (Samorząd Uczniowski lub klasowy, prowadzenie gazetek ściennych, pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych),

- zbieranie makulatury, zużytych baterii i plastikowych nakrętek,

- udział w akcjach charytatywnych,

Organizatorzy: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 24693
dzisiaj: 61
on-line: 3
strona istnieje: 5189 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone