Rysunek zastępczy
18:59 - 11 Październik 2013 | Napisał: redakcja

Od października w naszej szkole ponownie rusza akcja „Zbieraj zużyte baterie – dbaj o środowisko”. Zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w walce o czyste środowisko. Dzięki zbiórce zużyte baterie – należące do niebezpiecznych odpadów zostaną poddane procesowi odzysku.  W ubiegłym roku szkolnym 2012/13: I miejsce zajęła klasa 0″b” (pięciolatki), II miejsce – klasa VI, natomiast III miejsce – klasa II SP.

DLACZEGO BATERIE SĄ NIEBEZPIECZNE?


Baterie zawierają metale ciężkie oraz wiele substancji toksycznych. W ich skład wchodzą m.in. rtęć, nikiel, kadm i ołów. Składowane w niewłaściwych miejscach uwalniają szkodliwe substancje do gleby i wody powodując ich zatrucie.

Regulamin  akcji „Zbieraj zużyte baterie – dbaj o środowisko”

  1. 1. Organizator:

Zespół Szkół w Przydonicy

  1. 2. Czas i miejsce konkursu:

Październik 2013r. – czerwiec 2014r. – Zespół Szkół w Przydonicy

  1. 3. Cele konkursu:

- promowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego;

- wyjaśnianie zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka;

- aktywizacja uczniów do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

4.  Warunki uczestnictwa:

Akcja zbiórki zużytych baterii jest skierowana do uczniów Zespołu Szkół w Przydonicy.                W zbiórce baterii biorą udział wszyscy uczniowie. W każdy piątek uczniowie poszczególnych klas przekazują zużyte baterie uczennicom klasy szóstej  odpowiedzialnym za zbiórkę baterii: Marcie Zyzak i Klaudii Janisz lub pani Renacie Nosal. Podsumowanie zbiórki odbędzie się w czerwcu 2014r.

Za każdą baterię zostanie przyznany 1 pkt.

  1. 5. Nagrody:

Klasa, która uzyska najwięcej punktów zostanie wyróżniona i otrzyma dyplom podczas ogłoszenia wyników w czerwcu 2014 roku.

Zachęcam wszystkich do udziału w akcji!

Renata Nosal

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 24808
dzisiaj: 25
on-line: 2
strona istnieje: 5191 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone