Rysunek zastępczy
20:38 - 27 Czerwiec 2012 | Napisał: anetcom

Informacja dla rodziców dotycząca dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”:

O dofinansowanie mogą starać się rodzice uczniów klas I-IV oraz rodzice uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na dochody).

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej zwiększony został próg dochodów pozwalający na otrzymanie dofinansowania na zakup podręczników do 504 zł netto  na członka rodziny.

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie w Sekretariacie Szkoły imiennej faktury zakupu podręczników oraz zaświadczenia o dochodach.

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 38623
dzisiaj: 78
on-line: 1
strona istnieje: 5308 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone