Rysunek zastępczy
14:33 - 23 Styczeń 2012 | Napisał: redakcja

W naszej szkole trwa akcja zbiórki zużytych i przeterminowanych baterii, która ma na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. Dzięki zbiórce zużyte baterie – należące do niebezpiecznych odpadów zostaną poddane procesowi odzysku.

DLACZEGO BATERIE SĄ NIEBEZPIECZNE?

Baterie zawierają metale ciężkie oraz wiele substancji toksycznych. W ich skład wchodzą m.in. rtęć, nikiel, kadm i ołów. Składowane w niewłaściwych miejscach uwalniają szkodliwe substancje do gleby i wody powodując ich zatrucie.

Regulamin  akcji „Zbieraj zużyte baterie – dbaj o środowisko”

1. Organizator:

Zespół Szkół w Przydonicy

2. Czas i miejsce konkursu:

Styczeń 2012r. – czerwiec 2012r. – Zespół Szkół w Przydonicy

3. Cele konkursu:

- promowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego;

- wyjaśnianie zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka;

- aktywizacja uczniów do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

4.  Warunki uczestnictwa:

Akcja zbiórki zużytych baterii jest skierowana do uczniów Zespołu Szkół w Przydonicy.
W zbiórce baterii biorą udział wszyscy uczniowie. W każdy piątek uczniowie poszczególnych klas przekazują zużyte baterie uczennicom klasy piątej odpowiedzialnym za zbiórkę baterii: Justynie Popardowskiej i Katarzynie Zyzak lub pani Renacie Nosal. Podsumowanie zbiórki odbędzie się w czerwcu 2012r.

5 baterii – 5pkt.

6 – 10 baterii – 10pkt.

11 – 20 baterii – 15pkt.

powyżej 20 baterii – 20 pkt.

5. Nagrody:

Klasa, która uzyska najwięcej punktów zostanie wyróżniona i otrzyma dyplom podczas ogłoszenia wyników w czerwcu 2012 roku.

Zachęcam wszystkich do udziału w akcji!

Renata Nosal

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 29873
dzisiaj: 3
on-line: 1
strona istnieje: 5249 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone