Rysunek zastępczy
7:34 - 8 Wrzesień 2010 | Napisał: redakcja

1 września uroczystą mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wspólnie modliliśmy się, aby dni nauki szkolnej, które są przed nami, upłynęły szczęśliwie i owocnie.

Podczas akademii wysłuchaliśmy przemówienia pana Dyrektora, w którym m.in. przypomniał o zasadach bezpieczeństwa i dobrego zachowania na terenie szkoły i poza nią.  Dyrektor złożył nauczycielom, rodzicom, pracownikom obsługi i wychowankom życzenia samych pomyślnych chwil  w nowym roku szkolnym.

Nowy rok szkolny to drugi rok reformy w szkołach. Od 1 września nie tylko w przedszkolach, I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów, ale także w II klasach szkół podstawowych i II klasach gimnazjów, obowiązywać będzie nowa podstawa programowa nauczania. W podstawie tej określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Jest ona też bazą do pisania podręczników szkolnych.

Z okazji inauguracji roku szkolnego 2010/2011 Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall  skierowała w liście do szkół następujące słowa:

[...] Chciałabym, aby rozpoczynający się rok szkolny był dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i rozwojem własnych zainteresowań, aby szkoły nastawiły się na odkrywanie uczniowskich talentów i ich promowanie, na bardziej indywidualne podejście do potrzeb uczniów.

[...] życzę wszystkim realizacji edukacyjnych zamierzeń, sukcesów, wytrwałości i wiary we własne umiejętności. Niech polska szkoła będzie pełna utalentowanych, radosnych, mądrych dzieci, które lubią swoją szkołę i naukę.

tel. (018) 440-10-82

fax. (018) 440-10-82

email: mszarota@poczta.onet.pl

odwiedzin: 38625
dzisiaj: 80
on-line: 3
strona istnieje: 5308 dni

Zespół Szkół w Przydonicy

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Wszelekie prawa zastrzeżone

[Rejestracja] [Logowanie]

Strona zasilana systemem WordPress

WebDesing by Adrian Gargula

Wszelkie prawa zastrzeżone